Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy

100121_zestawienie_znakow_kolor

otwsor__2_

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2013 roku pozyskało dofinansowanie i rozpoczęło budowę sortowni odpadów komunalnych. Projekt "Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej" powstał w ramach priorytetu nr 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego
i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne")". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 8.800.061,68 zł, natomiast dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 4.539.088,98 zł. Pozostałą część wartości budowy sortowni Spółka sfinansowała ze środków własnych.

Sortownia odpadów surowcowych powstała na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Legnicy. Do sortowni trafiają selektywnie zebrane odpady surowcowe. Po posortowaniu zostaną oddzielone surowce wtórne takie jak makulatura, tworzywa sztuczne, które następnie są przekazywane do dalszego przetworzenia. Wymaganym efektem jest uzyskanie przez gminę odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, dlatego sortownia odpadów surowcowych idealnie wpisuje się w nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

sort3

Sortownia  docelowo przetwarza rocznie 10 500 Mg surowców wtórnych, w tym: szkło - 2 520 Mg/rok, tworzywa - 4 431 Mg/rok, papier i tektura - 3 549 Mg/rok.

Elementami sortowni są:

  • plac betonowy o powierzchni 2 638 m2, wraz z wjazdem o powierzchni 77,85 m2 i posadzką w hali o powierzchni 1 132 m2,
  • hala sortowni o powierzchni zabudowy 1 132 m2 i kubaturze 13 041 m3 wyposażona we wszystkie Instalacje wewnętrzne tj. wodną, kanalizacyjną elektryczną zasilania urządzeń i oświetlenia, wentylacji i ogrzewania. I instalacje zewnętrzne (przyłącza). Hala sortowni jest wyposażona w urządzenia technologiczne: przenośnik kanałowy, przenośnik wznoszący, przenośnik sortowniczy, trybunę sortownicza z kabiną sortowniczą na 6 stanowisk, separator elektromagnetyczny, przenośnik przesyłowy zbiorczy, wznoszący, przenośnik rewersyjny balastu, przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do kontenera - 2 szt., konstrukcję wsporczą pod układ rozsypywania balastu, przenośnik kanałowo-wznoszący do prasy, przenośnik wznoszący oraz prasę belującą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/