Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Uchwała za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy z dnia 22.12.2021 r. wraz z cennikiem przyjęcia odpadów do Zakładu Zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z art.137 ust. 6 Ustawy z dnia 14.12.2012  o odpadach informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie brutto za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 5,5%.

Wskaźnik został wliczony na podstawie cennika obowiązującego od dnia 01.04.2021 r.