Cennik za przyjęcie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy


Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że udział środków odprowadzonych na fundusz rekultywacyjny w cenie netto za przyjęcie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej wynosi 8,3 %.