Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Cennik - worki na odpady

Cennik opłat za WORKI NA ODPADY obowiązujący od  01.11.2017 r.

Lp.


Klient


Worek na odpady


Cena brutto w zł


1.


Mieszkańcy, którzy segregują odpady


 biodegradowalne

1,50

surowcowe


1,50


 2.


Mieszkańcy, którzy dostarczają segregowane odpady do PSZOK-


 biodegradowalne

1,50

surowcowe

1,50

szkło


1,50


3.


 Jednostki samorządu terytorialnego biodegradowalne

surowcowe

szkło


1,50

1,50

1,50


4.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą*
 biodegradowalne

7,00

surowcowe

7,00

szkło
7,00
*Zakup i odbiór worków jednorazowo w ilości minimum 10 szt.