Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Cmentarz Komunalny

"Ostatnią drogę uczynimy tak godną i pełną dostojeństwa jak i źycie, które nagle zgasło..."

SDC10427

Gmina Legnica powierzyła Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  zadanie jakim jest zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi.

Całość spraw organizacyjnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarzy spoczywa na LPGK Sp. z o.o. jako zarządcy tych terenów.

Oferujemy kompleksowy zakres usług pogrzebowych i cmentarnych, profesjonalne doradztwo oraz szeroką gamę utensyliów pogrzebowych. Osoby zlecające organizację pogrzebu mogą w pełni polegać na fachowo dobranym zespole oraz wieloletnim doświadczeniu Zakładu w przygotowaniu ostatniej drogi dla bliskiej osoby.

  Staramy się także osobom odwiedzającym cmentarz ułatwić odnalezienie grobów swoich bliskich. W tym celu na legnickim Cmentarzu Komunalnym został zamontowany Infokiosk współpracujący z internetowym serwisem identyfikacji grobów Grobonet. Infokiosk zawiera ogólne i szczegółowe informacje o grobach na określonych kwaterach cmentarza. Skorzystać z tego urządzenia można przed kaplicą cmentarną.

Zobacz też:

legnica_rodzina_kolorow