Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej odzieży
dostawa odziezy

"Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej odzieży, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”