Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Edukacja Ekologiczna

"… Ziemia nie należy do człowieka -

człowiek należy do ziemi …"

Środowisko naturalne stale narażone jest na zaśmiecanie oraz działanie nie sprzyjające jego przetrwaniu, dlatego też tak ważnym aspektem staje się edukacja w tym zakresie. Edukacja ekologiczna jest to nic innego jak forma kształcenia oraz wychowania społeczeństwa w duchu szacunku dla środowiska naturalnego.

SDC17056

 Realizując zadania, do których zostało powołane LPGK dostrzegliśmy potrzebę propagowania postawy proekologicznej wraz z prowadzeniem  działalności edukacyjnej. Działania te kierujemy do społeczności lokalnej, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 LPGK stara się oddziaływać i wpływać na poziom świadomości ekologicznej. Propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego, upowszechniając wiedze o przyrodzie, współpracuje z organizacjami i fundacjami do tego powołanymi.

Pracownicy Spółki we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Legnicy organizują i prowadzą tematyczne lekcje ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć omawiane są zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Legnicy. Oprócz zdobytej wiedzy uczestnicy lekcji ekologicznych otrzymują materiały promujące segregację odpadów.

kompostek_bez_ruchu


W celu wymiany doświadczeń z zakresu efektywnego działania na rzecz środowiska LPGK nawiązało współpracę z różnymi organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego m.in. Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, Fundacja Zielona Akcja, legnicka Ekobiblioteka.