Galeria sortowni odpadów komunalnych

100121_zestawienie_znakow_kolor

Tablica_1

Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy

Zewnętrzna tablica informacyjna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/