Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Galeria sortowni odpadów komunalnych

100121_zestawienie_znakow_kolor

Tablica_1

Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy

Zewnętrzna tablica informacyjna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/