Grafik odbioru odpadów w Gminie Ruja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Gminy Ruja w 2017 roku