Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Legnicy (firmy)


 - nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają

odpady komunalne