Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Legnicy (firmy)


 - nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają

odpady komunalne

  • firmy_zmieszane.pdf
    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w 2017 r. - działalność gospodarcza
  • firmy_suche.pdf
    Harmonogram odbioru odpadów surowcowych w 2017 r. - działalność gospodarcza