Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Historia Firmy

  Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. powstało w wyniku przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Spółkę Prawa Handlowego. Firma działa na rynku od ponad 50 lat, a  jako jednoosobowa Spółka Gminy Legnica od 1993 roku. Założycielem Spółki jest GMINA LEGNICA i jej kapitał zakładowy wynoszący 17.618.020,00 złotych w całości pokryty jest przez jedynego wspólnika – Gminę Legnica.

Pomimo, iż właścicielem Spółki jest miasto to LPGK w oparciu o PZP konkuruje z innymi podmiotami i czynnie uczestniczy w pozyskiwaniu zleceń w sektorze usług publicznych.

Siedziba Spółki znajduje się w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60 i zatrudnia ok. 180 pracowników na etatach robotniczych i nierobotniczych.

3

LPGK jest Spółką o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym i funkcjonującą w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Legnicy i regionu legnickiego. W swojej działalności LPGK jako Spółka prawa handlowego godzi realizację celu gospodarczego z realizacją celu społecznego – świadczenia kompleksowych wysokiej jakości usług dla ludności, z których niektóre mają charakter non profit związanych z:

Spółka działa na obszarze miasta Legnicy, powiatu legnickiego oraz gmin i powiatów sąsiadujących, realizując zadania z zakresu gospodarki komunalnej:

  •  usługi w zakresie oczyszczania miasta oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, letnie i zimowe utrzymanie dróg i placów, zarządzanie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy,
  • administrowanie cmentarzami komunalnymi i usługi cmentarne,
  • usługi w zakresie budowy, konserwacji, remontów i modernizacji dróg, oznakowania pionowego i poziomego ulic, linii elektroenergetycznych zewnętrznych i sygnalizacji świetlnej,
  • usługi w zakresie budowy, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, usługi ogrodnicze oraz utrzymanie palmiarni,
  • usługi transportowo - sprzętowe,
  • prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Podejmujemy działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej i uwrażliwienia mieszkańców naszego miasta na problematykę ochrony środowiska. Naszym celem jest poprawa estetyki krajobrazu oraz jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń działając w kierunku zachowania zasobów i maksymalizacji ich odzysku i recyklingu odpadów.

Stawiając czoło trudnym wymaganiom rynkowym, Spółka nasza hołduje dobrej tradycji i ciągle podnosi jakość świadczonych usług. Dzięki temu utrzymujemy zaufanie Klientów, które jest dla nas najważniejszym wyróżnieniem.