Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Kontakt


smiec__1_

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ul. Nowodworska 48
59-220 Legnica
tel. 76 / 856 63 40 (42), fax: 76 / 856 63 41
e-mail: zom@lpgk.plzom1

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

ul. Rzeszotarska
59-220 Legnica
tel: 76 / 856 63 43, fax: 76 856 63 43 wew. 25 


cm

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział Cmentarze Komunalne

ul. Wrocławska 124
59-220 Legnica
  tel./fax: 76 / 856 63 45

Cmentarz w Jaszkowie

                            882 905 683


pal

 Zakład Usług Komunalnych

                   Dział Zieleni Miejskiej

ul. Orła Białego 9
59-220 Legnica
tel./fax: 76 / 856 63 47, kom. 660 890 880

zimDZIAŁ INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica
tel. 76 / 856 63 57, fax: 76 / 856 63 55


sch

DZIAŁ SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ul. Ceglana 2
59-220 Legnica
tel./fax: 76 / 856 63 48; 660 890 880


SIEDZIBA SPÓŁKIlpgk_siedziba

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica
tel. 76 / 856 63 50-52, fax: 76 / 856 63 55
e-mail: biuro@lpgk.pl


Oznaczenie sądu rejestrowego oraz nr KRS:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000124337

NIP: 691-020-39-67
REGON: 390081536
Kapitał Zakładowy: 17.618.020,00 zł
Kod działalności PKD: 38.11.Z

Konto rozliczeniowe:
Santander Bank Polska S.A.
nr konta 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959


Zobacz też:

Formularz kontaktowy


Dane pozyskane w formularzu kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz udzielania odpowiedzi na te zgłoszenia i zapytania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Spółce.