Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Kremacje

Kremacja jest procesem nieodwracalnym polegającym na bezdymnym i bezzapachowym spopielaniu ciała zmarłej osoby. Przygotowanie ciała do kremacji odbywa się podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego lub zastępuje tradycyjne ubranie zmarłego całunem. Sam proces spopielenia odbywa się w trumnie kremacyjnej drewnianej lub kartonowej, pozbawionej warstw farby i lakieru, ozdób i uchwytów i jest przeprowadzany w specjalnym piecu kremacyjnym. Trumna ze zwłokami jest wprowadzana do rozgrzanego pieca kremacyjnego za pomocą automatycznego urządzenia wprowadzającego. Tam, w specjalnie przygotowanych warunkach, odbywa się kremacja, z zachowaniem właściwych standardów w zakresie ochrony środowiska, przy równoczesnym poszanowaniu zwłok osoby zmarłej.

Ceremonia pogrzebowa związana ze spopieleniem zwłok odbywa się najczęściej dwuetapowo. Pierwszy etap to pożegnanie (które może odbyć się w pokoju pożegnań na Cmentarzu w Jaszkowie) i kremacja, po którym bliscy zmarłej osoby otrzymują świadectwo kremacji. Drugi etap to ceremonia pogrzebowa i pochówek urny z prochami.

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zmarłego można pochować jedynie na cmentarzu, w katakumbach lub w szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu - zatopić w morzu.. Obecnie w Polsce nie jest dopuszczalne rozsypywanie prochów osoby zmarłej oraz przechowywanie urny z prochami w innym miejscu niż na cmentarzu.

urny__18_

Urny z prochami mogą być składane do grobów ziemnych, murowanych lub urnowych bez zachowania tzw. 20-letniego czasookresu.

W Polsce nie ma prawnych przeciwwskazań do zlecenia kremacji. Decydującym czynnikiem jest tu religia wyznawana przez zmarłego. Kościół nie zabrania kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.