Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Kremacje

Ceremonia pogrzebowa związana ze spopieleniem zwłok odbywa się najczęściej dwuetapowo. Pierwszy etap to pożegnanie (które może odbyć się w pokoju pożegnań na Cmentarzu w Jaszkowie) i kremacja, po którym bliscy zmarłej osoby otrzymują świadectwo kremacji. Drugi etap to ceremonia pogrzebowa i pochówek urny z prochami.

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zmarłego można pochować jedynie na cmentarzu, w katakumbach lub w szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu - zatopić w morzu. Obecnie w Polsce nie jest dopuszczalne rozsypywanie prochów osoby zmarłej oraz przechowywanie urny z prochami w innym miejscu niż na cmentarzu.

urny__18_

Urny z prochami mogą być składane do grobów ziemnych, murowanych lub urnowych bez zachowania tzw. 20-letniego czasookresu.

W Polsce nie ma prawnych przeciwwskazań do zlecenia kremacji. Decydującym czynnikiem jest tu religia wyznawana przez zmarłego. Kościół nie zabrania kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Zezwolenie na kremacje dla osób fizycznych i dla firm - druki do pobrania

  • f13_6b.doc
    Zezwolenie na kremację osoby fizyczne
  • f13.doc
    Zezwolenie na kremację firmy