Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów
Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

oznaczenie_poziome

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/14/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

oznaczenie_poziome

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/10/2018

Ogłoszenie o zamówieniu
 • projekt_budowlany_1.pdf
  Projekt budowlany
 • pwpzt_1.zip
  Projekt wykonawczy- Projekt zagospodarowania terenu
 • pwk_1.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Konstrukcyjna
 • pwa_1.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Architektoniczna
 • pws_1.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Sanitarna
 • pwe_1.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Elektryczna
 • projekt_wykonawczyniskoprdowe_cctv_1.zip
  Projekt wykonawczy dla branży elektrycznej (Niskoprądowa –CCTV)
 • projekt_wykonawczyniskoprdowe_sap_1.zip
  Projekt wykonawczy dla branży elektrycznej (Niskoprądowa –SAP)
 • stwiorb_1.zip
  Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)
 • przedmiary_robot_1.zip
  Przedmiary robót
 • uzgodnienia_i_pozwolenia_1.zip
  Uzgodnienia, opinie, postanowienia i pozwolenia, które stanowią załączniki do Projektu budowlanego. Dodatkowe opracowania. Pozwolenie na budowę.
 • suplement_do_koncepcji_1.zip
  Suplement do koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu technologicznego. Suplement do załączników graficznych.
 • schemat_warstwy_rekultywacyjnej_1.pdf
  Schemat warstwy rekultywacyjnej (rysunek pn. „Przekrój D1-D1”) będący częścią Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji części składowiska odpadów (kwatera nr I) w miejscowości Legnica opracowanej przez proGEO Sp. z o. o.
 • dbpg_lpgk_hala_1.pdf
  Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana w listopadzie 2017r. przez proGEO Sp. z o. o.
 • plac_betonowyprojekt_wykonawczy_1.pdf
  Projekt Wykonawczy dla Rozbudowy sortowni odpadów polegającej na budowie placów i dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie RIPOK Legnica opracowany w marcu 2015r. przez proGEO Sp. z o. o. (dotyczy istniejącego placu betonowego)
 • ipol.pdf
  Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) - Morfologia odpadów za I półrocze 2016r. część 1/3
 • ipol_1.pdf
  Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) - Morfologia odpadów za I półrocze 2016r. część 2/3
 • ipol_2.pdf
  Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) - Morfologia odpadów za I półrocze 2016r. część 3/3
 • iipol.pdf
  Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) - Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 1/4
 • iipol_1.pdf
  Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) - Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 2/4
 • iipol_2.pdf
  Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) - Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 3/4
 • iipol_3.pdf
  Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) - Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 4/4
 • siwz_cz.zip
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (Linii sortowniczej)
 • siwz_iii_opz_cz.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1
 • siwz_ii_wzr_umowy.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II - Wzór umowy
 • siwz_cz_2.doc
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II - Wzór umowy w wersji edytowalnej
 • siwz_i_idw.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część I - Instrukcja dla Wykonawców
 • zalaczniki_do_instrukcji_dla_wykonawcow_cz_i_siwz_w_wersji_edytowalnej.doc
  Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej
 • ogloszenie_o_zamowieniu_11.pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.06.2018r.
 • wyjasnienia_tresci_siwz_2.pdf
  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.07.2018r.
 • modyfikacja_siwz_cz.pdf
  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III - Opis przedmiotu zamówienia z dnia 11.07.2018r.
 • modyfikacja_siwz_cz_1.pdf
  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III - Opis przedmiotu zamówienia cz.2 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (Linii sortowniczej) po modyfikacji SIWZ z dnia 11.07.2018r.
 • ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_9.pdf
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.07.2018r.
 • do_wszystkich_wykonawcow_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- pismo z dnia 19.07.2018r.
 • zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_4.pdf
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.07.2018r.
 • ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_15.pdf
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.07.2018r. (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione)

oznaczenie_poziomePełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. "Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/8/2018

Ogłoszenie o zamówieniu
oznaczenie_poziome

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/7/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

oznaczenie_poziome

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. "Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/6/2018

Ogłoszenie o zamówieniu