Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów
Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

oznaczenie_poziome

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. "Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/6/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/7/2018

Ogłoszenie o zamówieniu
 • ogloszenie_o_zamowieniu_10.pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.05.2018r.
 • siwzidw.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
 • siwzopz_cz.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III - Opis przedmiotu zamówienia (część 1)
 • siwz_cz.doc
  Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej
 • siwzwzor_umowy.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II - Wzór umowy
 • siwz_ii_opz_cz.zip
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III - Opis przedmiotu zamówienia (część 2/2) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (linii sortowniczej)
 • projekt_budowlany.pdf
  Projekt budowlany
 • pwpzt.zip
  Projekt wykonawczy- Projekt zagospodarowania terenu
 • pwa.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Architektoniczna
 • pwk.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Konstrukcyjna
 • pws.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Sanitarna
 • pwe.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Elektryczna
 • stwiorb.zip
  Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)
 • przedmiary_robot.zip
  Przedmiary robót
 • uzgodnienia_i_pozwolenia.zip
  Uzgodnienia, opinie, postanowienia i pozwolenia, które stanowią załączniki do Projektu budowlanego. Dodatkowe opracowania. Pozwolenie na budowę.
 • morfologiacz.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III - Załącznik do OPZ dla części technologicznej - Morfologia odpadów część 1
 • morfologiacz_1.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III - Załącznik do OPZ dla części technologicznej - Morfologia odpadów część 2
 • morfologiacz_2.pdf
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III - Załącznik do OPZ dla części technologicznej - Morfologia odpadów część 3/3
 • suplement_do_koncepcji.zip
  Suplement do koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu technologicznego. Suplement do załączników graficznych.
 • pwkcz.zip
  Projekt wykonawczy - Branża Konstrukcyjna część 2 (Rysunek K30 i Rysunek K31)