Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Nagrody i wyróżnienia

Zarząd Spółki systematycznie podejmuje szereg działań mających na celu jak najlepsze zaprezentowanie przedsiębiorstwa, rozreklamowanie jego mocnych stron i różnorodnych możliwości jako podmiotu świadczącego usługi komunalne. Wśród szeregu przyznanych nagród, wyróżnień, certyfikatów szczególnie cieszą nas przyznane za osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Na przestrzeni ostatnich lat dynamiczny rozwój i wykonywane odpowiedzialne społecznie działania gospodarcze zaowocowały wieloma nagrodami i wyróżnieniami Spółki w prestiżowych konkursach potwierdzające rzetelność firmy, jej dbałość o właściwe relacje w każdej dziedzinie, oraz spełnienie przez Spółkę wszystkich wymagań etycznych. Są to przede wszystkim wyróżnienia dla pracowników Spółki, którzy ciężko pracują aby osiągnąć wysokie standardy i jakość świadczonych usług.

Przedsiębiorstwo Fair Play

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w okresie 2007-2017 uczestniczyło w rywalizacji o tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznawany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Potwierdza on, że Spółka nieprzerwanie realizuje fundamentalne zadania Fair Play. W 2017 roku Spółka  po raz jedenasty uzyskała Certyfikat. 

Quality International

Spółka trzykrotnie brała udział w Programie Najwyższa Jakość QI , który od 10 lat wspiera i inicjuje projakościowe postawy w firmach i instytucjach w naszym kraju. Godło Najwyższej Jakości jest skutecznym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Kapituła Programu, wysoko oceniała działania Spółki związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei najwyższej jakości we wszystkich aspektach swojej działalności.

Modernizacja Roku

 LPGK Sp. z o. o. w 2016 roku zajęło I miejsca w Plebiscycie Modernizacja Roku 2015 w ogólnopolskim głosowaniu internetowym na najpopularniejsze modernizacje w Polsce w kategorii "Rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych" organizowanym przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o.o. przy współudziale Związku Powiatów Polskich Polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Budownictwa. Wyróżniona "Modernizacja Roku 2015" dotyczy "Adaptacji (przebudowy, remontu) muru cmentarnego na kolumbarium przy ul. Wrocławskiej w Legnicy".

Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku

Spółka w latach 2006, 2008-2011 została uhonorowana tytułem "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Ponadto w tym roku Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej Spółka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii otrzymała tytuł "Mecenasa Polskiej Ekologii".

W 2012 roku Spółka wzięła udział w kategorii na wyższym poziomie tj. "Europejska Nagroda Ekologiczna".

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii

W 2013 r. Spółka otrzymała tytuł "Ekolaur Polskiej Izby Ekologii". Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

W 2015 roku Spółka po raz trzeci brała udział i została wyróżniona w konkursie. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gazele Biznesu

LPGK Sp. z o.o. w 2014 roku czwarty raz została wyróżniona tytułem "Gazele Biznesu"- ranking organizowany jest przez "Puls Biznesu" i grupę Coface Poland. Konkurs ten promuje przede wszystkim szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, istotnym kryterium jest również rzetelność firmy wobec kontrahentów.

Złota odznaka KIGO

LPGK uhonorowano także Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, która jest wyróżnieniem branżowym.

Przetargi dla najlepszych- Lider Eko-Inwestycji

Spółka siedmiokrotnie brała udział w konkursie organizowanym przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile pn. "Przetargi dla najlepszych- Lider Eko- Inwestycji", w którym uhonorowana została Certyfikatem Uznania. Wyróżnienie to oznacza docenienie osiągnięć w zakresie działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Przebywanie w gronie zdobywców tych i innych nagród podkreśla jej prestiż i wyróżnia na arenie działania pozostałych podmiotów na lokalnym rynku.nag5 Nagrody i wyróżnienia - galeria zdjęć