Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Wywóz nieczystości płynnych

  Spółka odbiera, wywozi i unieszkodliwia nieczystości płynne wg następujących cen i zasad:

  • jednorazowy odbiór nieczystości płynnych do 2,5 m3 w cenie 60 zł/netto za 1m3,
  • jednorazowy odbiór nieczystości płynnych powyżej 2,5 m3 w cenie 50 zł/netto za 1m3,
  • cena za gotowość odbioru nieczystości płynnych – 15 zł netto za miesiąc.

Do niniejszych cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Stawka za składowanie odebranych nieczystości płynnych naliczana będzie zgodnie z cennikiem Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.