Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Przetargi

Sukcesywne świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, obsługi kotłowni w sezonie grzewczym oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. - TP/OC/7/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - NZP/TZZ/5/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Adaptacja muru cmentarnego na kolumbarium przy ul. Wrocławskiej w Legnicy - TP/TI/6/2017

Ogłoszenie o zamówieniu