Przetargi

Dostawa rozrywarki do worków na potrzeby Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - TP/TZZ/1/2017

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - TP/TO/11/2016.