Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zamówienia Publiczne lata 2018-2020


Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - NZP/TO/16/2020

ID 411701

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy - NZP/TZZ/15/2020

Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/TO/14/2020

ID 409285

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy - NZP/TZZ/13/2020

ID 399605

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/12/2020

ID 399198

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy - NZP/TZZ/11/2020 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

ID 379275

Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/TZU/10/2020

ID 379355

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego: 

link

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/9/2020

 

ID 365900

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego: 

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/8/2020

ID 364514

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Sukcesywne świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, obsługi kotłowni w sezonie grzewczym oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o.  - NZP/NC/7/2020

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne zostało również zamieszczone na stronie BIP:

link

Dzierżawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług odbioru odpadów komunalnych  - NZP/TO/6/2020

 • ouz_4.pdf
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.06.2020r.

Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług odbioru odpadów komunalnych  - NZP/TO/5/2020

 • ouz_3.pdf
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.04.2020r.

Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - NZP/TO/3/2020

 • ouz_1.pdf
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 01.04.2020r. (wykonanie obowiązku informacyjnego - zamówienie nie zostało udzielone)

Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - NZP/TO/4/2020

 • ouz.pdf
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.03..2020r.

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - NZP/NC/2/2020

link

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/DE/1/2020

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/10/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy - NZP/TZZ/9/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane, popiół, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/TO/6/2019

link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - NZP/TZZ/8/2019

link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - NZP/TZZ/7/2019

link

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/5/2019

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/3/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - NZP/TZZ/1/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

oznaczenie_poziome

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/14/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/TO/TZZ/13/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części - NZP/TO/11/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link


Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbiórki wraz z odbudową dachu hali stacji obsługi pojazdów Zakładu Oczyszczania Miasta Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - NZP/TO/TI/15/2018