Nasze Osiągnięcia:

PFP_2016_pion_RGB mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Przetargi

Sukcesywna dostawa podwójnych grobowców prefabrykowanych, żelbetowych na potrzeby LPGK Sp. z o.o. - TP/TI/5/2017

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - TP/TZZ/4/2017

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części - TP/TZZ/2/2017

Wynajem środków transportowych wraz z kierowcami oraz sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską na potrzeby LPGK Sp. z o.o. z podziałem na części - TP/TO/3/2017