Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

Przewodnicząca Rady - Ludmiła Kubicka-Sopel

Wiceprzewodniczący Rady - Witold Juszczak

Sekretarz Rady - Marek Kowalik