Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy

Przewodnicząca Rady - Ludmiła Kubicka-Sopel

Zastępca Przewodniczącej Rady - Tomasz Strojek

Sekretarz Rady - Marek Kowalik

Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki - Iwona Pundyk

Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki - Paweł Swobodziński