Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Wyciąg z regulaminu korzystania z usług schroniska - wydawanie zwierząt.

 1. Właściciel zwierzęcia ma prawo do jego odebrania pod warunkiem udowodnienia jego własności - tym samym zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z obowiazujacym cennikiem.
 2. Zwierzęta bezpańskie, nie odebrane w ciągu 14 dni przez właścicieli są przeznaczane do adopcji.
 3. Psy wolno sprzedawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania).
 4. Nie wolno wydawać zwierząt :
  1. dzieciom i młodzieży do lat 18, nie będącym pod opieką rodziców lub opiekunów,
  2. w okresie porodowym suk lub kotek karmiących, a także szczeniąt przy matce przed ukończeniem 7 tygodnia życia oraz zwierząt chorych (z wyjątkiem przypadku, kiedy nowy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we własnym zakresie),
  3. osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyka lub torby),
  4. osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających,
  5. osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.
 5. Pracownik schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt dane osoby zabierającej zwierzę (Imię iNazwisko,nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości) potwierdzone podpisem i wydaje potwierdzenie zakupu.
 6. Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska zobowiązana jest do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w widocznym, miejscu.

Godziny przyjęć interesantów.

 1. Schronisko świadczy usługi dla klientów od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 15.00 za wyjątkiem świąt
 2. Osobom nietrzeźwym wstęp na teren schroniska jest zabroniony.
 3. Osobom nieupoważnionym zabrania się zbliżania do zwierząt bez asysty personelu schroniska.