Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zintegrowany System Zarządzania

Od 2007 roku w LPGK Spółka z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania.

Istotą wdrożenia Systemu opartego na normach PN- EN ISO 9001, PN- EN ISO 14001 oraz PN -N 18001 jest przyjęcie nowoczesnego procesowego podejścia w świadczeniu wszystkich usług. Oznacza to, że LPGK w swoich działaniach zawsze dąży do spełnienia wymagań i oczekiwań Wszystkich Klientów.

zszj

Ponadto, kierując się zasadą odpowiedzialności społecznej w biznesie nasza Spółka
w bieżącej działalności dokłada wszelkich starań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz w dbałości o najważniejszy kapitał, którym są dla przedsiębiorstwa jego zasoby ludzkie ustawicznie podnosi standardy w zakresie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.

Najważniejsze niewymierne korzyści, które Spółka osiągnęła dzięki wdrożeniu
i utrzymaniu ZSZ to:

- stworzenie przejrzystego schematu kompetencyjności,

- poprawę komunikacji wewnętrznej,

- racjonale podejście do procesu szkoleniowego,

- umocnienie pozycji i zwiększenie szans w stosunku do konkurencji,

Najważniejszą korzyścią wymierną jest systematyczne eliminowanie kosztów złej jakości.

W roku 2010 Spółka zgodnie z zamierzeniami ustawicznego doskonalenia wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania rozszerzyła go
o kolejny filar- Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji zgodne z normą PN- ISO/IEC 27001

Zobacz też: