Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Usługi

Świadczy usługi w zakresie:

  • remontów i modernizacji dróg
  • budowy nowych dróg, ulic, placów przy wykorzystaniu urządzeń do mechanicznego układania kostki
  • budowy sygnalizacji świetlnej,
  • oznakowania pionowego i poziomego ulic,
  • sieci sanitarnych zewnętrznych i instalacji wewnętrznych,
  • sieci elektroenergetycznych zewnętrznych i instalacji wewnętrznych,
kostki znaki

    swiatla

    Spółka posiada odpowiednie listy referencyjne potwierdzające fachowość wykonanych prac.