Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Usługi

Głównym celem jednostki jest świadczenie usług w zakresie:

 • wywóz i unieszkodliwianie nieczystości stałych i płynnych,
 • wywóz gruzu w kontenerach oraz odpadów wielkogabarytowych,
 • mycie pojemników i kontenerów na odpady,
 • organizacja i odbiór surowców wtórnych oraz odpadów bio,
 • przyjmowanie baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (PSZOK)
 • likwidacja dzikich wysypisk,
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 • rozbiórka obiektów budowlanych,
 • mechaniczne zamiatanie placów i parkingów,
 • kompleksowe sprzątanie dużych budów i parkingów,
 • kompleksowe sprzątanie po imprezach masowych, sportowo - rozrywkowych.

KONTENERY - WYWÓZ GRUZU

Jeśli chcesz się pozbyć gruzu - ZADZWOŃ DO NAS!

76 856 63 40 


Nasza firma obsługuje klientów indywidualnych oraz firmy w zakresie wywozu wszelkiego rodzaju odpadów na terenie całego miasta Legnicy i okolic.. Posiadamy kontenery o pojemności od 3m3 do 30m3

Usługa obejmuje wynajem i podstawienie kontenera określonego typu pod wskazany adres i odbiór go po trzech dniach roboczych bądź w uzgodnionym terminie.WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Spółka odbiera, wywozi i unieszkodliwia nieczystości płynne wg następujących cen i zasad:

 • jednorazowy odbiór nieczystości płynnych do 2,5 m3 w cenie 60 zł/netto za 1m3,
 • jednorazowy odbiór nieczystości płynnych powyżej 2,5 m3 w cenie 50 zł/netto za 1m3,
 • cena za gotowość odbioru nieczystości płynnych – 15 zł netto za miesiąc.

Do niniejszych cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Stawka za składowanie odebranych nieczystości płynnych naliczana będzie zgodnie z cennikiem Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.