Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Usługi ZOM

Głównym celem jednostki jest świadczenie usług w zakresie:

 • wywóz i unieszkodliwianie nieczystości stałych i płynnych,
 • wywóz gruzu w kontenerach oraz odpadów wielkogabarytowych,
 • mycie pojemników i kontenerów na odpady,
 • organizacja i odbiór surowców wtórnych oraz odpadów bio,
 • przyjmowanie baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (PSZOK)
 • likwidacja dzikich wysypisk,
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 • rozbiórka obiektów budowlanych,
 • mechaniczne zamiatanie placów i parkingów,
 • kompleksowe sprzątanie dużych budów i parkingów,
 • kompleksowe sprzątanie po imprezach masowych, sportowo - rozrywkowych.