Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Radni o spółkach komunalnych

26 września 2012

W minionym roku LPGK podobnie jak w poprzednich latach, inwestowało głównie w gospodarkę odpadami. Zakupiono m.in. śmieciarkę za 695 tys. zł oraz pojemniki i kontenery za 385,5 tys. zł.

Spółka utworzyła rezerwę na kwotę 1 mln 053 tys. zł na zamknięcie i rekultywację kwatery nr 1 na Składowisku Odpadów Komunalnych.

Na zarządzanym przez LPGK cmentarzu komunalnym zmodernizowano pomieszczenia prosektorium, co kosztowało 214 tys. zł oraz zainstalowano monitoring - 53 tys. zł.

LPGK ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych wysokości 4,7 mln zł na budowę sortowni odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Rzeszotarskiej.

Spółka zamknęła rok 2011 zyskiem netto w wysokości 44,6 tys. zł , czyli na poziomie roku poprzedniego. Został on decyzją Zgromadzenia Wspólników przeznaczony na kapitał zapasowy.