Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Modernizacja kompostowni

11 października 2012

Jest już gotowy projekt i pozwolenie na modernizację kompostowni odpadów na legnickim Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie obniży się emisja przykrych zapachów.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej inwestuje w nowoczesne technologie i sprzęt by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi. Modernizacja ma na celu dostosowanie systemu kompostowania do wymagań stawianych przez ministerstwo środowiska.

W ramach modernizacji kompostowni będą wzniesione trzy hale dla sześciu pryzm kompostowych. Zainstalowane zostaną trzy biofiltry do oczyszczania powietrza, w których w specjalnym zbiorniku będą neutralizowane odory.

Nowoczesna proekologiczna kompostownia rozpoczęła działalność w 2010 r. Koszt tej inwestycji wraz z maszynami pochłonął ponad 11, 3 mln zł. LPGK pozyskało środki na ten cel w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z EkoFunduszu.

Wybudowana przez LPGK kompostownia, działająca w systemie pryzmowym KUSS, ze sterowanym napowietrzaniem pryzm - to inwestycja spełniająca zarówno krajowe, jak i unijne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym - poddawania ich procesom biodegradacji.

Dzięki nowej inwestycji LPGK wdrożyło pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji. Trafiają one do kompostowni. Część z nich po procesie kompostowania przeznaczana jest na rekultywację kwater na składowisku. W niedalekiej przyszłości, po uzyskaniu niezbędnych atestów, kompost będzie sprzedawany.

www__1_

www__2_