Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Magazyn zamiast wiaty

16 października 2012

Nowoczesny magazyn do selektywnego zbierania baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego został zbudowany na legnickim Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej. To kolejna inwestycja związana z gospodarką odpadami komunalnymi.


   Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej już od lat unowocześnia i modernizuje swoje obiekty związane z gospodarką odpadami. Zbudowany kosztem około pół miliona złotych magazyn będzie służył do składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także baterii. Stare telewizory, komputery, pralki lodówki i inny sprzęt można oddać podczas zbiórek organizowanych w każdy drugi piątek miesiąca przed hipermarketem Auchan, w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48 oraz na składowisku. Dotychczas sprzęt ten był składowany w bardzo wyeksploatowanej wiacie na składowisku, która zostanie rozebrana. Teraz trafi do magazynu, gdzie po segregacji zostanie odsprzedany firmom zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektroodpadów.

Magazyn na tego rodzaju odpady jest jednym z elementów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy obowiązek stworzenia takich punktów. LPGK współtworzy ten system. Kolejna inwestycją związaną z PSZOK, jaką planuje zrealizować LPGK , będzie budowa Stacji Kruszenia Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych.

mag