Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Regulamin Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica

30 października 2012

Legniccy radni podczas poniedziałkowej (29 października) sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica.


Cmentarze Komunalne Gminy Legnica zlokalizowane są przy ul. Wrocławskiej 124, ul. Zielnej oraz w Jaszkowie. Administracja Cmentarzy znajduje się przy ul. Wrocławskiej 124. Nekropolie otwarte są od 1 kwietnia do 2 listopada w godzinach od 7.00 do 21, a od 3 listopada do 31 marca w godzinach 7.00 do 18.00.


Regulamin Cmentarzy m.in zabrania:

•    zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca

•    gromadzenia odpadów poza wyznaczonymi miejscami wyposażonymi w pojemniki

•    pozostawiania lub wrzucania do pojemników na odpady elementów zdemontowanych nagrobków i innych materiałów budowlanych

•    wjazdu pojazdów poza pojazdami przewożącymi osoby z ważną kartą parkingową

•    wprowadzania zwierząt: za wyjątkiem psów - przewodników

•    spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu

•    sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, montażu ławek., ogrodzeń, układania kostki brukowej, wylewania betonu wokół grobu itp., bez zgody Administratora

•    palenia ognisk

•    umieszczania reklam

•    usuwania odpadów niezgodnie z zasadami selektywnego ich gromadzenia

•    przebywania dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych

•    przebywania poza godzinami otwarcia Cmentarzy

SDC10463