Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Gospodarka odpadami podczas sesji

29 listopada 2012

Podczas sesji legnickiej Rady Miasta został zarekomendowany sposób naliczania opłat za odbiór śmieci. Według ekspertów uzależniony on powinien być od liczby osób zamieszkujących lokal.


Dokument „Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Legnicy – modele selektywnej zbiórki” został opracowany przez firmy proGEO, DSC i Strobilus. Zawarte w nim wytyczne zostały zaprezentowane Radnym. Prezydent Tadeusz Krzakowski skierował do Komisji pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Radni zajmą się nimi podczas sesji 18 grudnia.

Przypomnijmy. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Od 1 lipca 2013 odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi przejmie gmina. Firmy, które będą odbierały odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zostaną wybrane w drodze przetargu. Metoda ustalania opłat wg liczby mieszkańców, podobnie jak pozostałe (powierzchnia nieruchomości, ilość zużytej wody, gospodarstwa domowego) ma swoje mocne i słabe strony. Na razie jeszcze nie została zaproponowana wysokość opłat za wywóz odpadów. Pewne jest, że mieszkańcy, którzy zadeklarują, że będą segregowali odpady zapłacą mniej.

kont2