Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Kompost i prąd ze składowiska

14 grudnia 2012

Ponad dwa lata temu ( 1 lipca 2010) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wprowadziło system selektywnej zbiórki bioodpadów. Wówczas ustawione zostały pierwsze pojemniki i rozpoczęto odbieranie odpadów.

Ale już pięć lat wcześniej LPGK zachęciło mieszkańców głównie domków jednorodzinnych do segregacji odpadów zielonych ( traw, gałęzi, liści), które umieszczali w dostarczonych przez LPGK workach. Przystępując do wdrożenia systemu selektywnej zbiórki bioodpadów LPGK zakupiło ponad 4000 pojemników o pojemności 120 litrów, wyposażonych w specjalny system wentylacji. A także specjalistyczny samochód. Pod koniec 2010 r. do tego programu przystąpiły 143 gospodarstwa domowe. W połowie 2012 roku roku było ich już ponad 900. System oddzielania bioodpadów od innych staje się coraz popularniejszy. Wpływ na to mają akcje edukacyjne kierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych. Istotne znaczenie ma też czynnik ekonomiczny. Gospodarstwa uczestniczące w tym programie mogą zaoszczędzić kilkanaście złotych kwartalnie.

Od czterech lat na legnickiej nekropoli prowadzona jest segregacja odpadów. LPGK podjęło się tego zadania jako jedna z pierwszych firm w kraju. Do ocynkowanych kontenerów na bioodpady można wrzucać tylko takie śmieci jak: trawa, naturalne kwiaty i wieńce, gałęzie, liście. Na składowisko trafiają także bioodpady z : pielęgnacji terenów zielonych, zakładów przemysłowych i gastronomicznych, targowisk, placówek handlowych. Rocznie przerabianych jest około 20 tysięcy ton bioodpadów.

Na Składowisku Odpadów Komunalnych w Legnicy zbudowana została nowoczesna Kompostownia Odpadów. Koszt tej inwestycji wraz z maszynami pochłonął ponad 11, 5 mln zł. LPG K pozyskało środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz EkoFunduszu. W ramach modernizacji kompostowni zostaną wzniesione trzy hale dla sześciu pryzm kompostowych. Zainstalowane zostaną trzy biofiltry do oczyszczania powietrza, w których w specjalnym zbiorniku będą neutralizowane odory.

Bioodpady gromadzone selektywnie są dowożone do kompostowni samochodem specjalistycznym, a frakcja bio z pobliskiej sortowni ładowarką. Kompostownia pryzmowa jest to betonowy plac o powierzchni ponad 1 ha. Znajdują się tutaj specjalistyczne urządzenia technologiczne i sprzęt. Proces technologiczny rozpoczyna się od podania odpadów ładowarką do rozdrobnienia i zmieszania w rozdrabniarko - mieszarce. Drewno i grube gałęzie przed wprowadzeniem do tego urządzenia są rozdrabniane w rozdrabniarce wolnoobrotowej. Kolejnym krokiem jest mieszanie, a więc przygotowanie kompostu surowego. W tym pomaga rozdrabniarko-mieszarka. Składa się ze zbiornika w którym zainstalowane są elementy rozdrabniające i mieszające osadzone w wale. Do zbiornika trafia najpierw materiał bogaty w węgiel elementarny, a po ok. 10 minutach odpady zielone bogate w azot, wydzielające intensywny zapach. Istota obróbki polega na szybkim wymieszaniu komponentów i równocześnie ich zwłóknieniu, dzięki czemu bakterie natychmiast zaczynają "działać". Materiał po ok. godzinie uzyskuje kolor ciemnobrązowy. Kompost surowy ma temperaturę ok. 30-40 stopni C.

Obecnie produkt końcowy posiada właściwości umożliwiające jego zastosowanie do rekultywacji składowisk odpadów i rekultywacji gruntów zdegradowanych. W niedalekiej przyszłości, po uzyskaniu niezbędnych atestów, kompost będzie sprzedawane jako naturalny nawóz ogrodniczy.

Na Składowisku Odpadów Komunalnych działa instalacja o mocy 1,1 kW do pozyskiwania biogazu składowiskowego i przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną. Rocznie przetwarza się ok. 5,2 mln mkw biogazu, co wystarcza na wyprodukowanie 9 200 MWh energii elektrycznej. Taka ilość prądu potrafi zaspokoić potrzeby energetyczne ok 5 100 gospodarstw domowych.