Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Nowe zasady gospodarowania odpadami

19 grudnia 2012

Podczas wtorkowej sesji ( 18 grudnia) legnickiej Rady Miejskiej radni przyjęli pakiet ośmiu uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w Legnicy. 

 Radni przyjęli następujące uchwały:
•    Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica,
•    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik,
•    określenia terminu i częstotliwości oraz trybu wnoszenia opłaty,
•    przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
•    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,
•    wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela nieruchomości,
•    górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
•    oraz dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów.

Radni uchwalili m.in. sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci – ustalając ją według liczby mieszkańców. Za odbiór i zagospodarowanie śmieci segregowanych opłata wynosi 13,70 zł miesięcznie od osoby, natomiast za śmieci zmieszane (niesegregowane) – 17,80 zł miesięcznie od osoby. Odpady zmieszane będą odbierane co najmniej raz w tygodniu. Odpady segregowane – raz na dwa tygodnie.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Od 1 lipca 2013 odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi przejmie gmina. Firmy, które będą odbierały odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zostaną wybrane w drodze przetargu.

kont2