Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Podział Zakładu Zieleni i Usług Pogrzebowych

4 stycznia 2013

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej podjął decyzję o utworzeniu na bazie Zakładu Zieleni i Usług Pogrzebowych dwóch odrębnych jednostek – Zakładu Usług Pogrzebowych oraz Zakładu Zieleni Miejskiej. 

 Zmiany organizacyjne spowodowane zostały tym, że planowane jest przekazanie LPGK w dzierżawę nowego Cmentarza Komunalnego w Jaszkowie. A tym samym zwiększenie zadań i obowiązków związanych z administrowaniem trzeciej nekropolii. Dojdą dodatkowo nowe zadania min.: prowadzenie prosektorium, krematorium i nadzór nad kolumbarium.

LPGK po przejęciu w administrację nekropolii w Jaszkowie będzie jak dotychczas nadal zarządzała dwoma Cmentarzami Komunalnymi – przy ul. Wrocławskiej i przy Zielnej. Administracja nowej nekropolii w początkowej fazie nie spowoduje wzrostu etatów. Kierowniczką Zakładu Usług Pogrzebowych została Kamila Nuckowska. Zakładem Zieleni Miejskiej kieruje Zdzisława Przybyło, która wcześniej szefowała Zakładowi Zieleni i Usług Pogrzebowych.

SDC10463Palm_s_09_d