Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Kompost z choinek

10 stycznia 2013

Stare choinki zostaną przerobione na legnickim Składowisku Odpadów Komunalnych na kompost. Nie wrzucajmy drzewek do pojemników na odpady komunalne.


Już od trzech lat na składowisku, którego właścicielem jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej choinki poddawane są procesowi kompostowania. W minionym roku na pryzmy trafiło około tysiąca drzewek. W tym prawdopodobnie ich liczba będzie podobna. Choinki, które trafiają na składowisko są rozdrabniane, mielone , a potem trafiają do kompostowni. Tutaj po okresie dojrzewania powstaje z nich kompost. Obecnie stosowany on jest do rekultywacji kwater na składowisku. W niedalekiej przyszłości, po uzyskaniu niezbędnych atestów, kompost będzie sprzedawane jako naturalny nawóz ogrodniczy.

Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta i składowiska apelują by drzewek choinkowych nie wyrzucać do kontenerów na odpady komunalne. Stwarza to bowiem problemy z ich wyciągnięciem i oddzieleniem od innych odpadów. Co więc zrobić z uschniętą choinką? Można ją oczywiście przywieźć na Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej, albo do Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48. Zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mogą też informować raz w tygodniu Zakład Oczyszczania Miasta o choinkach złożonych przy kontenerach na śmieci. Zostaną one wówczas zabrane.

Przerób choinek oraz innych odpadów ulegających biodegradacji jest możliwy dzięki zbudowaniu przez LPGK nowoczesnej proekologicznej kompostowni. Rozpoczęła działalność w 2010 r. Koszt tej inwestycji wraz z maszynami pochłonął ponad 11, 3 mln zł. LPG K pozyskało środki na ten cel w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji EkoFunduszu. Niebawem w ramach modernizacji kompostowni zostaną wzniesione trzy hale dla sześciu pryzm kompostowych. Zainstalowane zostaną trzy biofiltry do oczyszczania powietrza, w których w specjalnym zbiorniku będą neutralizowane odory.


choinki__4_