Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Myślę więc segreguję odpady komunalne

25 stycznia 2013

Bardzo duży odzew wśród Czytelników Panoramy Legnickiej miał konkurs "Myślę więc segreguję odpady" zorganizowany wspólnie przez Urząd Miasta i Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Nagrody w tym konkursie, mającym na celu edukację związaną z segregacją odpadów komunalnych ufundowało LPGK . Tekst edukacyjny oraz pytania konkursowe zamieszczone zostały w Panoramie Legnickiej. Czytelnicy, którzy w czwartek (25 stycznia) zadzwonili do redakcji i odpowiedzieli prawidłowo na pytania otrzymali nagrody: bluzę polarową, zestaw kalendarzy, zestaw termosów, zestaw piśmienniczy, szklane szachy i grę w lotki. Nagrody dostali: Eugeniusz Kędzierski, Artur Moskwa, Kamila Walenko, Jan Durkas, Piotr Jaszkiewicz, Maria Jakimowska. - Od rana do redakcji dzwoniło bardzo wielu legniczan – mówi Mateusz Różański, dziennikarz Panoramy Legnickiej. - Mieszkańcy miasta bardzo interesują się sprawami związanymi z gospodarką odpadami, a zwłaszcza tym jakie zmiany ich czekają z związku z rewolucją śmieciową. Ludzie dopytywali się, czy podobne konkursy edukacyjne będą jeszcze organizowane.

Kolejny konkurs tym razem dotyczący funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie zorganizowany niebawem.

Prezentujemy tekst i pytania w konkursie przeprowadzonym w Panoramie Legnickiej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Myślę więc segreguję śmieci”.

Każdy z nas produkuje olbrzymie ilości odpadów. Selektywna zbiórka odpadów powoduje ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Segregacja odpadów ma też aspekt ekonomiczny. W Legnicy za odbiór i zagospodarowanie śmieci segregowanych opłata wynosi 13,70 zł miesięcznie od osoby, natomiast za śmieci zmieszane (niesegregowane) – 17,80 zł miesięcznie od osoby.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej już od kilku lat prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Jak to funkcjonuje? Obecnie w mieście rozstawione są w gniazdach 2-3 pojemniki. Każdy jest oznakowany i przeznaczony na inny rodzaj surowców. Pojemnik siatkowy służy do zbiórki plastiku. Wrzucamy tutaj min.: plastikowe butelki, które przedtem należy zgnieść. Do niebieskiego pojemnika typu dzwon powinna trafić makulatura, czyli gazety, zeszyty, książki. Ale już nie kartony po mleku, czy zatłuszczony papier. Na szkło przeznaczony jest pojemnik zielony do którego wrzucamy odkręcone kolorowe butelki.

Jak to się zmieni po 1 lipca tego roku? Przypomnijmy. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Od 1 lipca 2013 odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi przejmie gmina. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania porządku na terenie Gminy Legnica ustalone zostały wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mieli do dyspozycji pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz na odpady surowcowe. Do tych ostatnich będziemy wyrzucali m.in. plastikowe butelki, opakowania kartonowe, papier, puszki. Nie mogą tu trafiać np. opakowania po mleku, czy śmietanie i wszystkie inne zabrudzone. Na butelki szklane: białe i kolorowe zostaną ustawione pojemniki w gniazdach. Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mieli pojemniki na odpady komunalne, surowcowe i odpady biodegradowalne.

Tak przedstawiały się pytania konkursowe:

1.    Co wrzucimy do pojemnika na odpady surowcowe?

2.    Co robimy z plastikową butelką przed wrzuceniem do pojemnika?

3.    Dlaczego segregacja śmieci jest opłacalna?


konkurs_lpgk