Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Konkurs o PSZOK

15 lutego 2013

Kolejny konkurs dotyczący nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi miał bardzo duży odzew wśród Czytelników Panoramy Legnickiej. Konkurs "PSZOK -punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych" zorganizowany został wspólnie przez Urząd Miasta i Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Nagrody w tym konkursie, mającym na celu edukację związaną z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi ufundowało LPGK. Tekst edukacyjny oraz pytania konkursowe zamieszczone zostały w Panoramie Legnickiej. Czytelnicy, którzy w czwartek (14 lutego) zadzwonili do redakcji i odpowiedzieli prawidłowo na pytania otrzymali nagrody: torbę na laptopa, parasolkę, termokubek, zestaw kalendarzy, miniradio retro, zestaw gadżetów. Nagrody dostali: Czesław Kordylweicz, Anna Moskwa, Kamila Weremko, Eugeniusz Kędzierski, Martyna Korczuk, Ewa Płaszczuk.

- Takie konkursy są popularne wśród Czytelników - mówi Mateusz Różański, dziennikarz Panoramy Legnickiej. - Odebraliśmy kilkadziesiąt telefonów. Mieszkańcy miasta mają już dużą wiedzę o segregacji odpadów. Czekają na kolejne konkursy.

Następny konkurs o zasadach składania deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ogłoszony niebawem w Panoramie Legnickiej.

Prezentujemy tekst i pytania w konkursie przeprowadzonym w Panoramie Legnickiej:

PSZOK -Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek tworzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to kolejne wyzwanie dla samorządów. Wydatki związane z funkcjonowaniem punktów mają być pokrywane z opłaty śmieciowej.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci będą mogli dowozić surowce wtórne oraz inne odpady problemowe. Są to m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowaniowe. Oddając tutaj te odpady mamy gwarancję, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2012 roku określiła, że w Legnicy od 1 lipca będą funkcjonowały dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przy ul. Rzeszotarskiej i Nowodworskiej 48. Już wcześniej, bo w październiku minionego roku Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zbudowało na legnickim Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej magazyn do selektywnego zbierania baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Inwestycja finansowana przez LPGK pochłonęła około 600 tys. zł. W magazynie o powierzchni 300 metrów kwadratowych są składowane zużyte: telewizory, komputery, pralki lodówki i inny sprzęt. Po segregacji jest on odsprzedawny firmom zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektroodpadów.

Także przy ul. Nowodworskiej 48, gdzie znajduje się siedziba zakładu Oczyszczania Miasta można oddać zużyty sprzęt. Organizowane są także akcje cykliczne zbierania elektroodpadów w szkołach, przedszkolach oraz na parkingu przed marketem Auchan.

Od 1 lipca zaczną funkcjonować Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które przyjmą znacznie szerszy asortyment śmieci. O tym jakie ilości odpadów od mieszkańców, właścicieli nieruchomości będą przyjmowane w PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie śmieciami określa załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/27/12. Jest on dostępny na stornie:www.portal.legnica.eu <http://www.portal.legnica.eu/> w zakładce:gospodarowanie odpadami.

Regulamin korzystania z PSZOK uchwalony przez Radę Miejską ustala m.in. zasady ich funkcjonowania:

1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Legnica, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady: zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe, odpady budowlane, także zmieszane z innymi odpadami oraz padłe zwierzęta.

Dla Czytelników, którzy odpowiedzą na trzy pytania czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

1. Co to jest PSZOK?

2. Jakie odpady będzie można dostarczyć do PSZOK?

3. Gdzie będą zlokalizowane PSZOKi?

WR130215PK_K