Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Dotacja na sortownię

1 marca 2013

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otrzymało 4 mln 740 tys. zł unijnej dotacji na budowę sortowni odpadów komunalnych. Koszt całej inwestycji wyniesie 9 mln 170 tys. zł. Sortownia w ciągu roku przerobi ponad 10 tys. ton odpadów.

Złożony przez LPGK wniosek o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na "Budowę sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej " został bardzo wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa pozytywnie rozpatrzył tylko sześć projektów o dofinansowanie.

Sortownia zostanie zbudowana na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej, które w minionym roku uzyskało status regionalnej instalacji odpadów komunalnych (RIPOK). Obecnie na terenie przyszłej sortowni jest zaplecze techniczne służące jako magazyn surowców wtórnych. Prace rozpoczną się w tym roku a ich planowane zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2014 r. Gotowy jest projekt techniczny i pozwolenia na budowę.

Zakład sortowniczy, który powstanie na składowisku będzie składał się z hali z instalacjami ogrzewania i wentylacji, instalacji elektrycznych, zaplecza sanitarnego i najważniejszego elementu - linii sortowniczej wraz z kabiną sortowniczą prasy belującej oraz pojazdów technicznych. Przy sortowaniu odpadów będzie pracowało 10 osób.

Do sortowni trafią selektywnie zbierane surowce wtórne: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne. Trzeba podkreślić, że sortownia idealnie wpisuje się w nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Legnicy. Zgodnie bowiem z uchwałą Rady Miejskiej z 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania porządku na terenie Gminy Legnica ustalone zostały wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mieli do dyspozycji pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz na odpady surowcowe. Do tych ostatnich będziemy wyrzucali m.in. plastikowe butelki, opakowania kartonowe, papier, puszki. Na butelki szklane: białe i kolorowe zostaną ustawione pojemniki w gniazdach. Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mieli pojemniki na odpady komunalne, surowcowe i odpady biodegradowalne. I właśnie odpady surowcowe trafią z tych pojemników do sortowni. Po oddzieleniu ich przez pracowników zostaną sprzedane. Mogą tutaj też zostać dostarczone odpady zmieszane posegregowane na sortowni mechanicznej (frakcja powyżej 100 mm).

Dzięki sortowni mniej odpadów trafi na składowisko. Kolejny zysk to osiągnięci poziomu recyklingu przez gminę, a co za tym idzie niepłacenie kar przez samorząd. Istotny jest także czynnik społeczny - stworzenie nowych miejsc pracy.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które jest właścicielem składowiska przy ul. Rzeszotarskiej od lat inwestuje duże środki w nowoczesne technologie i sprzęt by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi. Planowana budowa sortowni jest jednym z wielu takich przykładów. Dzięki temu składowisko jest jednym z najnowocześniejszych nie tylko w regionie. Przypomnijmy pozostałe ważne inwestycje. W 2010 r na składowisku powstała nowoczesna i proekologiczna kompostownia. Koszt tej inwestycji wraz z maszynami pochłonął ponad 11, 3 mln zł. W październiku minionego roku otwarto na składowisku magazyn selektywnej zbiórki takich odpadów, jak baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inwestycja finansowana przez LPGK pochłonęła około 600 tys. zł. Spółka rozpocznie niebawem kolejne bardzo ważne dla środowiska inwestycje. Na składowisku powstanie Stacja Kruszenia Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych. W ramach modernizacji kompostowni zostaną wzniesione trzy hale dla sześciu pryzm kompostowych. Zainstalowane zostaną trzy biofiltry do oczyszczania powietrza, w których w specjalnym zbiorniku będą neutralizowane odory.

DSC01837

ODZYSK_OPAKOWANIA_TYPU_Pet