Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


„Kawa czy herbata?” w Legnicy

6 marca 2013

7. marca nasze przyjazne środowisku miasto na antenie TVP1

Już jutro (7 marca br.) Legnica będzie bohaterem porannego programu TVP1 „Kawa czy herbata?”. Widzowie zobaczą nakręcone w naszym mieście felietony dotyczące edukacji ekologicznej i segregacji odpadów. Kamery telewizji publicznej śledziły ekologiczne zajęcia w legnickim MCK, Ekobibliotece i Zespole Szkół Integracyjnych. Sfilmowano także Legnickie Składowisko Odpadów Komunalnych i specjalistyczny sprzęt do ich segregacji. Oprócz wspomnianych felietonów planowane są jeszcze dwa wejścia „na żywo” z legnickiego rynku - ok. godz. 6.20 i 7.40. Legnica pojawi się na antenie telewizji śniadaniowej w roli miasta przyjaznego środowisku.

Od lat należymy do elitarnego klubu liderów polskiej ekologii. Legnica jest jednym z nielicznych dużych miast w kraju, któremu w ostatnich latach udało się całkowicie wyeliminować lub też wydatnie zminimalizować podstawowe zagrożenia ekologiczne. Systematyczna i skuteczna realizacja kompleksowego programu ochrony środowiska naturalnego przyniosła bardzo wyraźne efekty w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego, zieleni miejskiej oraz gleby. Miasto systematycznie pozyskuje środki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, budowę ekranów akustycznych, inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, termorenowację obiektów oświatowych, edukację ekologiczną oraz konserwację pomników przyrody i cennych starodrzewów.

Potwierdzeniem osiągnięć samorządu w tym zakresie są przyznane w ostatnich latach ogólnopolskie tytuły, nagrody i wyróżnienia. W roku 2003 był to tytuł „Gmina przyjazna środowisku”, który przez kolejne dwa lata przedłużano. W roku 2007 miasto zostało uhonorowane tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii”, a w latach 2008 i 2009 – Europejską Nagrodą Ekologiczną. W latach 2011-2012 Legnica dwukrotnie otrzymała prestiżowy tytuł „Powiat przyjazny środowisku”, przyznawany w Narodowym Konkursie Ekologicznym Przyjaźni Środowisku, organizowanym pod patronatem Prezydent RP Bronisława Komorowskiego. W tym samym konkursie Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zostało wyróżnione tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii”, a Młodzieżowe Centrum Kultury - wieloletni organizator Ogólnopolskiego Konkursu „Ekopiosenka” – tytułem „Promotora Ekologii”.

Warto także wspomnieć, że w 2011 r. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski otrzymał z rąk Prezydenta RP powołanie na członka Narodowej Rady Ekologicznej II kadencji.

SDC14760

SDC14826