Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


LPGK zostało wyróżnione Dyplomem Uznania za wieloletnie zaangażowanie w sprawy ekologii.

22 marca 2013

LPGK już po raz szósty została wyróżniona tą prestiżową nagrodą. W konkursach oceniane są m.in inwestycje proekologiczne. Spółka do ostatniej edycji konkursu zgłosiła dwa przedsięwzięcia: budowę budynku administracyjnego i zaplecza socjalno – bytowego dla Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48 oraz magazyn elektroodpadów wzniesiony na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej.

Nowy budynek administracyjny wraz z zapleczem socjalno bytowym ma powierzchnię 580 metrów kwadratowych. Mieści się w nim Profesjonalne Biuro Obsługi Klienta, pomieszczenie dla dyspozytora sprzętu oraz pracowników spółki pełniących dyżury podczas „Akcji zima”.

Powstała tutaj też nowoczesna szatnia wraz z zapleczem socjalnym. W ramach tej inwestycji i modernizacji uruchomiona została instalacja solarna. Kolektory słoneczne służą do ogrzewania i podgrzewania wody.

Zbudowanie nowego budynku administracyjnego i zaplecza socjalno – bytowego, było kolejną inwestycją LPGK, która wyszła naprzeciw coraz większym wymaganiom stawianym przez klientów, kontrahentów, dostawców i współpracowników. Pracownikom spółki zaś zapewnione zostały wysokie standardy w zakresie warunków socjalno – bytowych i bhp.

Nowoczesny magazyn do selektywnego zbierania baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest kolejną ważną inwestycją związaną z gospodarką odpadami komunalnymi.

Zbudowany kosztem około pół miliona złotych magazyn służy do składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także baterii. Magazyn na tego rodzaju odpady jest jednym z elementów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dyplom Uznania przyznany przez dwutygodnik „Profile” jest kolejnym wyróżnieniem dla LPGK, w którym doceniono działania na rzecz ochrony środowiska. Spółka została uhonorowana też tytułami: „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”, „Mecenasa Polskiej Ekologii”, „Firmy Przyjaznej Środowisku” oraz certyfikatami „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

SDC15061