Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


LPGK siedem lat Fair Play

8 maja 2014

W dniu 7 maja br. Pani Izabela Jędrzejczak Regionalny Koordynator Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" złożyła na ręce Prezesa Zarządu Józefa Wasinkiewicza list gratulacyjny od Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji przyznania Spółce tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play 2013". W grudniu 2013 r. Kapituła Programu przyznała LPGK po raz siódmy ten zaszczytny tytuł oraz uhonorowała "Srebrnym Laurem". List jest kolejnym potwierdzeniem wkładu Spółki w rozwój regionu dolnośląskiego.

Podczas spotkania Pani Jędrzejczak przekazała Zarządowi i Pracownikom, że LPGK jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce biorące udział w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" zostało szczególnie wyróżnione za edukację ekologiczną społeczności lokalnej oraz szerokie działania proekologiczne. Serdecznie pogratulowała i podziękowała Pracownikom Spółki, ponieważ dzięki ich pracy i staraniom, firma dynamicznie się rozwija i promuje pozytywne wzorce ekologiczne.wwwww