Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


LPGK pozyskało dotację na sortownię

22 maja 2013

We wtorek (21 maja), w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu podpisana została umowa o przekazaniu Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 4 mln 740 tys. zł unijnej dotacji na budowę sortowni odpadów komunalnych. Kosz tej inwestycji wyniesie 9 mln 170 tys. zł. Po rozruchu sortownia przerobi selektywnie zebrane odpady. Przy sortowaniu odpadów będzie pracowało 10 osób.

Pieniądze na budowę sortowni pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt na "Budowę sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej " został bardzo wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sortownia zostanie zbudowana na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej, które w minionym roku uzyskało status regionalnej instalacji odpadów komunalnych (RIPOK). Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie firmy, która wybuduje i wyposaży obiekty sortowni. Roboty budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku, a ich planowane zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2014 r. Gotowy jest projekt techniczny i pozwolenia na budowę.

Do sortowni trafią selektywnie zebrane odpady surowcowe. Po sortowaniu otrzymamy oddzielone surowce wtórne: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, które w następnej kolejności zostaną sprzedane. Dzięki sortowni mniej odpadów trafi na składowisko. Kolejne osiągnięcie to uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu przez gminę. Istotny jest także czynnik społeczny - stworzenie nowych miejsc pracy. Sortownia idealnie wpisuje się w nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Legnicy.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które jest właścicielem składowiska przy ul. Rzeszotarskiej od lat inwestuje duże środki w nowoczesne technologie i sprzęt by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi. Budowa sortowni jest jednym z wielu takich przedsięwzięć. Dzięki temu składowisko jest jednym z najnowocześniejszych nie tylko w regionie. Przypomnijmy pozostałe ważne inwestycje. W 2010 r. na składowisku powstała nowoczesna i proekologiczna kompostownia. Koszt tej inwestycji wraz z maszynami pochłonął ponad 11, 3 mln zł. W październiku minionego roku otwarto na składowisku magazyn selektywnej zbiórki takich odpadów, jak baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inwestycja finansowana przez LPGK pochłonęła około 600 tys. zł. Spółka rozpocznie niebawem kolejne bardzo ważne dla środowiska inwestycje. Na składowisku powstanie Stacja Kruszenia Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych. W ramach modernizacji kompostowni zostaną wzniesione trzy hale dla sześciu pryzm kompostowych. Zainstalowane zostaną biofiltry do oczyszczania powietrza, które będą neutralizowały nieprzyjemne odory.

Z. Mułek

www__1_

mg___Kopia