Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Cmentarz w Jaszkowie oficjalnie otwarty

24 maja 2013

W dniu 23 maja br. o godzinie 12:00 odbyła się uroczystość poświęcenia nowej nekropolii dla miasta Legnicy w Jaszkowie, której administratorem jest Spółka.

W nowej kaplicy odbyła się ceremonia ekumeniczna, w której udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań.

Obecni byli Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, Starosta Powiatu Legnickiego Jarosław Humenny, samorządowcy, Zarząd i przedstawiciele LPGK oraz mieszkańcy Legnicy.

Nowy cmentarz, znajduje się za Obwodnicą Zachodnią miasta na terenach dawnych poligonów wojskowych. Będzie miał powierzchnię ok. 33 hektarów, na której usytuowane są kwatery grzebalne, kolumbarium, kaplica, krematorium, pomieszczenia administracyjno-biurowe, logistyczne i parkingi. Można na nim stworzyć ponad 50 tys. miejsc pochówków. Zakończony pierwszy etap budowy pozwoli na wykorzystywanie cmentarza przez około 15 lat. Po tym czasie konieczne będzie poszerzanie obszaru kwater grzebalnych rozłożone na kolejne dziesięciolecia i dalsze cztery etapy budowy. Docelowo na nowy cmentarz składać się będą 154 kwatery. Wartość zrealizowanej części inwestycji sięga 25 mln zł. Cmentarz stanowi od lat własność miasta, choć geograficznie położony jest w granicach sąsiednich gmin (Miłkowice i Krotoszyce). Pierwszy pochówek (urnowy) wyznaczony został na dzień 24 maja br.