Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Komunikat LPGK Sp. z o.o. w Legnicy

16 lipca 2009

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Legnicy w związku z planowaną inwentaryzacją wszystkich grobów ziemnych informuje, że na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 tekst jednolity) ponowne użycie grobu może nastąpić po upływie 20 lat, jeżeli nikt nie zgłosi zastrzeżenia przeciw temu i nie wniesie jednocześnie stosownej opłaty.

W związku z powyższym prosimy wszystkich pragnących zachować prawo do dalszego dysponowania grobem o uregulowanie powyższych kwestii. Nadmieniamy, że brak opłaty może skutkować likwidacją grobu.

Uwagi:

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00 w Biurze Cmentarza Komunalnego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 bądź telefonicznie pod nr tel. 076/ 854 59 36 lub 076/ 856 63 45