Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Eko-Goście w Zakładzie Oczyszczania Miasta

21 czerwca 2013

W dniu 19 czerwca w Zakładzie Oczyszczania Miasta zorganizowano lekcję ekologiczną dla klasy 4 „a” ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy. Podczas lekcji przedstawiono uczniom sposób działania punktu zbiorki sprzętu elektronicznego i elektrycznego. zaprezentowano obecnie funkcjonujący system selektywnego gromadzenia odpadów jak również jego zasady po zmianach ustawowych obowiązujących od 1 lipca. W lekcji uczestniczyło 28 uczniów.

Natomiast 20 czerwca gośćmi Zakładu Oczyszczania Miasta były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Legnicy. Pokazano punkt zbiórki sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pracę zamiatarki. Opowiedziano bajkę w postaci prezentacji „Jak śmieciuchy świat zdobywały”. Zachęcano do selektywnego zbierania odpadów. Uczestniczyło 28 przedszkolaków.