Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Konferencja prasowa w LPGK

27 czerwca 2013

W dniu 27 czerwca br. w Zakładzie Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48 odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowaniom Spółki do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Legnicy. Wszyscy obecni zostali oprowadzeni po bazie sprzętowej ZOM gdzie mogli zobaczyć nowo zakupione pojemniki – żółte na odpady surowcowe, brązowe na odpady biodegradowalne oraz czarne na odpady komunalne zmieszane. Dodatkowo zaprezentowana została nowa zamiatarka, samochód przeznaczony do letniego utrzymania ulic. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do Sali konferencyjnej gdzie Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych oraz Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta wyczerpująco odpowiedzieli na wszystkie zadane pytania i kwestie.

Przypomnijmy, że w dniu 20.06.2013r. po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” LPGK podpisało z Gminą Legnica umowę na okres 3 lat. W związku z tym spółka zaczęła się przygotowywać do nowych zadań.