Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


EKOLAUR DLA LPGK

23 października 2013

Spółka otrzymała zaszczytny tytuł  „Ekolaur Polskiej Izby Ekologii". Podczas uroczystej Gali rozstrzygnięcia XII Edycji konkursu, która odbyła się 21 października 2013r. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach  Statuetkę w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu Józef Wasinkiewicz.

„Ekolaury” jest to  konkurs o zasięgu ogólnokrajowym, promujący działania podejmowane przez przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska w Polsce, który w 2012 roku uzyskał poparcie Ministra Środowiska. Konkurs organizowany jest od 2002 roku, natomiast LPGK  uczestniczyło w nim po raz pierwszy i otrzymało nagrodę  w kategorii „Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami” za zgłoszone przedsięwzięcie „System selektywnej zbiórki i odzysku odpadów biodegradowalnych odbieranych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   Sp. z o.o.”

Przyznanie tego zaszczytnego tytułu potwierdza starania Spółki o promowanie życia zgodnego z proekologicznymi zachowaniami oraz jej wymierny wkład w inwestycje na rzecz nowoczesnych technologii zagospodarowania, głównie odzysku odpadów biodegradowalnych.

Należy także podkreślić, że w 2013 roku  Spółka została w innych prestiżowych konkursach. Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej Spółka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii została nominowana do „Europejskiej Nagrody Ekologicznej” w ogólnopolskim konkursie „Przyjaźni Środowisku”, w którym w 2012 roku otrzymała tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii” przyznany za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Dodatkowo Spółka pozytywnie przeszła audyt i uczestniczy w II etapie XVI edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", w którym już wielokrotnie była nagradzana za promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz za szeroką edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży  i społeczności lokalnej.

ekolaur_LPGK

ekolaur_LPGK1

ekolaur_LPGK2