Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Kruszarka do recyklingu odpadów budowlanych

6 listopada 2013

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej już od lat unowocześnia i modernizuje swoją instalację związaną z gospodarką odpadami komunalnymi. Tym razem Spółka w drodze przetargu nieograniczonego w październiku br. zakupiła nowoczesną kruszarkę szczękową 900x600 za kwotę przekraczającą 1.377 tys. zł. brutto.

Jest to urządzenie używane do recyklingu odpadów budowlanych takich jak gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Odpady te po przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.

Kruszarka  przystosowana jest do pracy w najtrudniejszych warunkach. Dzięki zastosowaniu bezpośredniego napędu za pomocą pasów klinowych charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskim zużyciem paliwa, a co za tym idzie, małymi kosztami eksploatacji. Emituje mało spalin i posiada system zraszania, który redukuje zapylenie powstałe podczas pracy. Posiada hydrauliczny system ustawiania szczeliny, taśmociąg boczny do odprowadzania podziarna, separator magnetyczny, wagę taśmociągową i pompę wodną napędzana hydraulicznie. Dodatkowo wyposażona jest w pilot zdalnego sterowania, który bardzo ułatwia pracę operatorowi oraz znacznie zwiększa bezpieczeństwo i efektywność czasu podczas pracy.

Przypomnijmy, że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 3b pkt. 2 zobowiązuje gminy do osiągnięcia poziomu recyklingu, tj. "przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo." Dlatego Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jako właściciel Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w rejonie północnym woj. dolnośląskiego oraz spółka, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Legnica współtworzy i rozwija system gospodarowania odpadami.

Nadmienić również warto, że na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych rozpoczęła się kolejna duża inwestycja związana z rozszerzeniem możliwości efektywnego selekcjonowania odpadów, realizowana przez LPGK. Jest to budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej, na którą Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4 mln 740 tys. zł. Koszt całkowity inwestycji przekroczy 9 mln zł., natomiast zakończenie zaplanowane jest na kwiecień 2014 roku.


kruszarka__2_