Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Pozytywny audit recertyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce

17 stycznia 2014

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dumą pragnie poinformować, że z końcem 2013 roku odbył się kolejny audit recertyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania stosowanego w Spółce. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki przy udziale Zastępcy Prezydenta Miasta Pani Jadwigi Zienkiewicz, Rady Nadzorczej LPGK Sp. z o.o. oraz zaproszonych gości. Certyfikaty na ręce Prezesa Zarządu Józefa Wasinkiewicza wręczył Pan Mirosław Baryluk Prezes PCC-CERT Sp. z o.o. Wrocław.

Audit recertyfikujący przeprowadzili Auditorzy z Polskiego Centrum Certyfikacji we Wrocławiu, nie stwierdzając przy tym żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Oznacza to, że Spółka spełniając wymagania w 4 normach otrzymała certyfikaty na kolejne 3 lata. Prezes PCC-CERT Sp. z o.o. Wrocław poinformował również zebranych, że Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest jednym z niewielu w skali kraju przedsiębiorstwem komunalnym, które wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania oparty na czterech normach:

  • jakościowej PN- EN ISO 9001: 2001,
  • środowiskowej PN-EN ISO 14001: 2005,
  • bhp PN-N 18001: 2004,
  • bezpieczeństwa przetwarzania informacji PN-N ISO/IEC 27001:2007

Również Pani Jadwiga Zienkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy złożyła Zarządowi i pracownikom LPGK serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud pracy włożony w tworzenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania stosowanego w Spółce. Następnie Pani Prezydent podziękowała za osiągnięcia Spółki w 2013 roku oraz bezproblemowe wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Legnicy.

Zadaniem auditu certyfikującego Zintegrowany System Zarządzania jest sprawdzenie jak funkcjonuje cały system. Zdaniem audytorów ZSZ funkcjonuje prawidłowo. Uznali, że LPGK świadczy usługi o wysokiej jakości, spełniając tym samym rosnące wymagania klientów. Podkreślili, że w przypadku podmiotu działającego w branży odpadowej, wdrożenie i utrzymanie normy środowiskowej świadczy o prowadzeniu przez Zarząd Spółki biznesu opartego na zasadach odpowiedzialności społecznej. Spółka działa zgodnie z zasadami zrównoważonego, trwałego rozwoju. Dzięki temu przy zapewnieniu lokalnej społeczności pożądanych efektów ekologicznych uzyskuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne.

Wdrożenie ZSZ w Spółce pozwoliło na zidentyfikowanie zachodzących w niej zdarzeń gospodarczych, określenie istniejących pomiędzy nimi powiązań i skuteczne zarządzanie procesami gospodarczymi. System pozytywnie wpłynął również na podniesienie świadomości w pojmowaniu swej pracy i podejściu do jakości załogi. Usprawnił obieg informacji w firmie, a tym samym dał większe możliwości do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Potwierdzeniem dla starań, które Zarząd i pracownicy Spółki wkładają w prawidłowe działanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania są liczne, zdobywane na przestrzeni lat nagrody w prestiżowych konkursach ogólnopolskich za szczególne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. W 2013 roku Spółka otrzymała zaszczytny tytuł "Ekolaur Polskiej Izby Ekologii". Kolejnym wyróżnieniem jest Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Jest to wielkie osiągnięcie, gdyż jest to wyróżnienie branżowe. Następnie decyzją Narodowej Rady Ekologicznej Spółka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii otrzymała "Europejską Nagrodę Ekologiczną" w ogólnopolskim konkursie "Przyjaźni Środowisku", odbywającym się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Również w grudniu 2013 r. w XVI edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" Spółka po raz kolejny otrzymała certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play". Kapituła Programu uhonorowała Spółkę też "Srebrnym Laurem", nagradzając uzyskiwanie i utrzymanie przez siedem kolejnych lat tytułu "Przedsiębiorstwa Fair Play".

Wyróżnienia te są uznaniem dynamicznego i prężnego rozwoju oraz wykonywania przez Spółkę odpowiedzialnych społecznie działań gospodarczych, świadczą o dużym profesjonalizmie Spółki oraz o tym, że dalsze utrzymanie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania sprzyjać będzie ciągłemu rozwojowi LPGK Sp. z o.o.

wreczenie_ISO__6_

wreczenie_ISO__5_

wreczenie_ISO__1_