Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


OTWARCIE SORTOWNI ODPADÓW SUROWCOWYCH

23 maja 2014

W dniu 22 maja br. na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych W Legnicy miało miejsce uroczyste otwarcie sortowni odpadów komunalnych. W uroczystości udział wzięli Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent miasta Legnicy oraz delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Prezesi Spółek zajmujących się gospodarką komunalną, zaproszeni goście oraz media.

Sortownia powstała w ramach priorytetu nr 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to ok. 9.700 tyś zł, natomiast dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło ponad 4.700 tyś zł. Pozostałą część wartości budowy sortowni Spółka sfinansowała ze środków własnych, korzystając z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do sortowni trafią selektywnie zebrane odpady surowcowe, z których zostaną oddzielone surowce wtórne, a następnie zostaną przekazane do recyklera. Sortownia ma zdolność przetwarzania 10.500 Mg surowców wtórnych. W sortowni zatrudnienie znajdzie 10 osób. Celem inwestycji jest uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

baner_zielony 100121_zestawienie_znakow_kolor