Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Certyfikat „Najwyższa Jakość Quality International 2014” dla LPGK

28 lipca 2014

W środę 23 lipca Pan Tomasz Popławski z ogólnopolskiego programu Najwyższa Jakość Quality International w obecności szerokiego kierownictwa Spółki złożył na ręce Prezesa Zarządu Józefa Wasinkiewicza certyfikat przyznania Godła „Najwyższa Jakość Quality International 2014” w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości oraz certyfikat przyznania Godła „Najwyższa Jakość Quality International 2014” w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości. Otrzymane certyfikaty są kolejnym potwierdzeniem rozwoju i działania Spółki na najwyższym poziomie.

Podczas spotkania Pan Popławski poinformował, że ogólnopolski program konkursowy jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach, LPGK natomiast uzyskało certyfikaty w dwóch tj. QI services - usługi najwyższej jakości oraz QI order - zarządzanie najwyższej jakości. Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym w Polsce, skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością. Zdobycie Godła, Medalu i Certyfikatu Najwyższa Jakość jest potwierdzeniem, iż LPGK stosuje te najwyższe standardy, a także stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej. Z tego też powodu serdecznie pogratulował i podziękował Pracownikom Spółki, ponieważ dzięki ich pracy i staraniom, firma tak dynamicznie się rozwija.

Zlote_Godlo_2014___Kopia Srebrne_Godlo_2014___Kopia