Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


PRZETARG NA DZIERŻAWĘ „PAWILONÓW HANDLOWYCH DO SPRZEDAŻY KWIATÓW, ZNICZY I UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH”.

9 czerwca 2016

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60

 

OGŁASZA AUKCJĘ (LICYTACJĘ)

NA DZIERŻAWĘ DWÓCH PAWILONÓW HANDLOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KWIATÓW, ZNICZY

I UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH

Lokalizacja pawilonów: Cmentarz Komunalny dla miasta Legnicy w miejscowości Jaszków. Pawilony będące przedmiotem dzierżawy są atrakcyjnie położone (przy wejściu na Cmentarz Komunalny) oraz posiadają niezależne, oddalone od siebie wejścia.

Wybudowane są w tradycyjnej technologii- murowane, ocieplane, otynkowane, pomalowane, stolarka okienna i drzwiowa. Pawilony posiadają instalację wodno- kanalizacyjną i elektryczną oraz własne kotły centralnego ogrzewania.

Powierzchnia użytkowa pawilonów:

  • pawilon A - 66,22 m²
  • pawilon B - 66,22 m²

Pawilony będą przeznaczone wyłącznie do sprzedaży kwiatów, zniczy i utensyliów pogrzebowych.

Każdy z pawilonów będzie licytowany osobno na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy na dalszy okres.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium w wysokości 1500,00 zł (dotyczy jednego pawilonu) w kasie LPGK Sp. z o.o. przy ul. Nowodworskiej 60 w terminie do dnia 24.06.2016r. do godz. 09.30. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do pawilonu, na który zostało wpłacone.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania licytacji zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za początkowy okres dzierżawy.

Licytacja ma na celu uzyskanie najwyższej kwoty czynszu dzierżawnego.

Cenę wywoławczą za jeden pawilon stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 1 500,00 zł netto.

Kwota wylicytowana przez uczestnika licytacji zostanie powiększona o podatek VAT (23%). Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów i wywóz odpadów.

Kwota postąpienia wynosić będzie min. 100,00 zł.

Licytacja nastąpi w dniu 24.06.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie LPGK Sp. z o.o przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy, I piętro- Sala Narad.

Osoby zainteresowane udziałem w licytacji mają możliwość obejrzenia pawilonów i zapoznania się z ich stanem technicznym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Magdaleną Neumann  (tel. 76/ 856 63 45).

Warunkiem przekazania pawilonu (-ów) uczestnikowi, który wygra licytację jest wpłacenie kaucji w wysokości 2 000,00 zł (za jeden pawilon) na okres trwania umowy.

LPGK Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia lub warunków aukcji.