Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Dzień otwarty w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy

13 listopada 2014

W dniu 8 listopada Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych była atrakcyjnym celem wycieczki. Na zaproszenie Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego Legniczanie licznie odwiedzili RIPOK.

Mieszkańcy, którzy w sobotę wybrali się obejrzeć RIPOK byli przewożeni autobusem MPK. Mieli możliwość obejrzenia wszystkich instalacji, dowiedzieć się, co się dzieje z odpadami, które wyrzucamy, co z nich powstaje. Gości oprowadzali i opowiadali o składowisku pracownicy Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Prezydent Tadeusz Krzakowski przypomniał, że w RIPOK spółka zainwestowała dziesiątki milionów złotych, dzięki czemu jest to dziś jedna z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w regionie.

Odpady, które trafiają na składowisko, przetwarzane są tak, aby jak najmniej ich trafiło na kwatery. Są sortowane, a później sprzedawane (np. szkło, plastik, metal, papier). Z biodgradowalnych powstaje kompost. Na składowisku wytwarzany jest prąd w niewielkiej elektrowni. Jej urządzenia przetwarzają bowiem biogaz odsysany z kwater, gdzie składowane są odpady. Wytwarzany prąd może zasilić miasto wielkości Prochowic. Tutaj też dokonuje się recyklingu odpadów budowlanych. Są one kruszone, a potem służą do budowy np. dróg. W powstałym na składowisku Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierany jest sprzęt agd i rtv.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od lat inwestuje duże środki w nowoczesne technologie i sprzęt, by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi. W tym roku otwarta została sortownia odpadów. Trafiają tu selektywnie zebrane odpady surowcowe. Po sortowaniu oddzielone zostają surowce wtórne: papier, tektura, tworzywa sztuczne, które następnie są sprzedawane. Dzięki sortowni mniej odpadów trafia na składowisko. Koszt tej inwestycji to około 10 mln zł, w tym środki zewnętrzne.