Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zbiórka choinek

10 stycznia 2017

Spółka informuje, że w dniach od 19 do 20 oraz od 26 do 27 stycznia 2017 r. na terenie miasta Legnicy odbędzie się zbiórka poświątecznych choinek.

Choinki należy wystawiać do godziny 10.00:

- w zabudowie jednorodzinnej przed posesję,

- w zabudowie wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadów, przy zasiekach śmietnikowych.

Zbiórka odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 17.00.

Apelujemy aby nie wrzucać drzewek do kontenerów na odpady. Choinki powinny być pozostawione przy kontenerach luzem, nie owinięte w folię, skąd zostaną zabrane przez pracowników LPGK.

Choinkę można także we własnym zakresie przywieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nowodworskiej 48 i przy ul. Rzeszotarskiej.

Drzewka jako odpady biodegradowalne zostaną przewiezione do kompostowni zlokalizowanej na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

choinki__4_